UN razina

Hrvatska je članica Ujedinjenih naroda te potpisnica brojnih konvencija i ugovora prema kojima je dužna ispunjavati obaveze. Osim Ujedinjenih naroda, još neke međunarodne nevladine organizacije ulaze u sustav zaštite ljudskih prava na globalnoj razini, a to su UNESCO - Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, UNICEF - Međunarodni fond za djecu, ILO - Međunarodna organizacija rada i WHO - Svjetska zdravstvena organizacija.

Komentari

:
Puno vam hvala na ovom sveobuhvatnom popisu i što na jednom mjestu građani imaju pristup najvažnijim dokumentima koji oblikuju njihova prava! HVALA!
Radite fantastičan posao, prisutni ste u svim važnim raspravama i mislim da vas cijela Hrvatska treba jako cijeniti!
10.11.2013. 12:02

Dodajte komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail: (nije obavezno)
Tekst:
1 više 4 =